Skip to Main Content

Passengers that arrived in Kathmandu on 17th March from Qatar airways- one Nepali passenger is tested positive. All of you who took that flight please strictly self-quarantine yourself and report to Teku hospital as soon as possible if you get flu-like symptoms or fever.

Please share this post to help reach out to the passengers of the mentioned flight


यो शेयर गर्न जरुरी छ।

चैत ४ गते (मार्च १७) कतार एरवेइजबाट नेपाल अएका एक जनामा कोरोना भेट्टिएको छ। त्यस फ़्लाइटमा भएका सम्पूर्ण यात्रु हरु कडा आफैलाई क्वारन्टाइन गर्नुहोस् र यदि तपाईंलाई रुघा खोकी वा ज्वरो आएमा जतिसक्दो चाँडो टेकू अस्पतालमा रिपोर्ट गर्नुहोस्।